Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Archiwum Parafialne

Nasza parafia dysponuje bogatym archiwum. Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej są udostępniane osobom zainteresowanym. Wyniki zostaną udostępnione zainteresowanym, zgodnie z polskim prawem archiwalnym oraz ustawą o ochronie danych osobowych, po przedstawieniu pokrewieństwa lub udokumentowaniu na podstawie ksiąg parafialnych oraz decyzji proboszcza. Osoby zainteresowane np. datą swojego chrztu świętego, datą urodzenia, ślubu lub zgonu dziadków/pradziadków zapraszam do kontaktu.

Osoby zainteresowane odszukaniem informacji w archiwum zapraszamy do kontaktu z kancelarią lub bezpośrednio z jego opiekunem telefonicznie tel. 535 931 410 lub mailowo jarek.dropala@gmail.com

Zasób archiwum

Nasza parafia posiada księgi chrztów od 1937 (od pierwszego chrztu w naszej parafii), ślubów także od 1937. Księga zmarłych z lat 1937 – 2002 została jako jedyna przekazana do Archiwum Archidiecezjalnego. Nowa, od 2002, prowadzona jest w kancelarii. Dodatkowo prowadzona jest księga pierwszej Komunii Świętej, bierzmowanych, zapowiedzi, chorych wystąpień z Kościoła, protokołów Rady Parafialnej, intencji i ogłoszeń parafialnych oraz kronika parafialna.

Po burzliwym początku historii naszej wspólnoty parafialnej (częste zmiany proboszczów, II wojna światowa, budowa kościoła) archiwum po raz pierwszy zostało uporządkowane przez ks. proboszcza Ryszarda Kirsteina według nałożonej przez Kurię Diecezjalną instrukcji i wytycznych dt. organizacji registratury parafialnej. Niestety nie jest znana ostateczna liczba zgromadzonych wówczas segregatorów, jednak w wytycznych kurialnych występuje lista 244 tytułów segregatorów! Na chwilę obecną, w naszym archiwum, z tego zbioru pozostało 78 segregatorów wypełnionych po brzegi różnoraką dokumentacją!

W archiwum zgromadzone są także:

- pełen zbiór protokołów przedślubnych od 1946 roku do czasów obecnych – 1,6 m fascykuł

- księgi intencji i ogłoszeń parafialnych od 1937 do najnowszych (z brakiem jednej księgi z okresu II wojny światowej) – 22 księgi

- Karty zgonów od września 1957 do czasów obecnych – 60 cm fascykuł

- Księga cmentarna od 1945

- Księgi rachunkowe i kwity kasowe od 1946 roku - 2,5m fascykuł

- Inwentarze parafialne z lat 1942, 1955, 1983, 1993, 2012

- Księga przydziału miejsc siedzących (opłaconych) w dawnej kaplicy

- Złote księgi ofiarodawców ołtarzy bocznych

- Archiwum Sodalicji Mariańskiej: kronika 1938 – 1948, zbiór protokołów z spotkań, finanse sodalicji, ślubowania członkiń,

- Dzienniki zajęć religii.

Zachowało się także prywatne archiwum ks. proboszcza Ryszarda Kirsteina. Wśród zgromadzonych w nim archiwaliów jest zbiór jego kazań, zgromadzonych wierszy i pieśni (wydanych później pt. „Rok Boży”), prywatne listy (m.in. z Zofią Kossak – Szczucką, wieloma artystami operowymi, pisarzami, duchowieństwem) oraz kilka jego pamiątek osobistych (np. modlitewnik z święceń kapłańskich, mszaliki, obrazki, pamiątki osobiste).

Jest także oddzielny zbiór materiałów duszpasterskich i liturgicznych na które składają się skrypty nabożeństw, rekolekcji, dawne plakaty (ręcznie malowane!) itp.. Oddzielny zbiór zawiera księgi liturgiczne: mszały, lekcjonarze, agendy, modlitewniki.